1 sào bằng bao nhiêu m2

Sào là gì? 1 sào bằng bao nhiêu m2?

Sào là đơn vị đo lường cổ của người Việt dùng để đo đạc diện tích đất nông nghiệp. Mặc dù là đơn vị khá phổ biến nhưng ở mỗi vùng miền lại có những quy ước về sào...